Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ογκολογικό Κέντρο
Υπηρεσίες Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Στο κέντρο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας του ΙΑΣΩ, εφαρμόζονται ακτινοθεραπευτικά σχήματα σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα και οργανισμούς (RTOG, ASTRO, ESTRO).

Συγκεκριμένα εκτελούνται θεραπείες σε περιοχές

 • Εγκέφαλου και Κεντρικού νευρικού συστήματος
 • Κεφαλής τράχηλου
 • Πνεύμονα
 • Μαστού
 • Παγκρέατος
 • Πρωκτού – Ορθού
 • Γυναικολογικών εντοπίσεων
 • Οστικών μεταστάσεων
 • Δέρματος
 • Ουροδόχου κύστης

Επιπλέον, εφαρμόζονται θεραπείες

 • Σαρκωμάτων
 • Λεμφωμάτων

 

Ακτινοθεραπεία Μαστού με έλεγχο της αναπνοής DIBH (Deep Inspiration Breath Hold)


Τα τελευταία χρόνια , οι τεχνικές ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση των νεοπλασιών του μαστού έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να παρέχουν το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην καταπολέμηση των νεοπλασιών του αριστερού μαστού, καθώς και του αντίστοιχου θωρακικού τοιχώματος, αναπτύχθηκε η τεχνική της ακτινοθεραπείας με έλεγχο της αναπνοής Deep Inspiration Breath Hold (DIBH).

Στόχος της τεχνικής αποτελεί η προστασία των υποκείμενων ιστών του μαστού, όπως ο πνεύμονας και η καρδιά.

Κατά τη διάρκεια ενός πλήρους κύκλου ελεύθερης αναπνοής, η θέση της καρδιάς μπορεί να βρεθεί κοντά στο θωρακικό τοίχωμα, με αποτέλεσμα την ακτινοβόληση ενός τμήματός της (ακτινοθεραπεία σε ελεύθερη αναπνοή).

Στη φάση της εισπνοής, η περιοχή του πνεύμονα μεταξύ του θωρακικού τοιχώματος και της καρδιάς μεγαλώνει, με αποτέλεσμα η τελευταία να απομακρύνεται από την περιοχή που ακτινοβολείται και συνεπώς να μειώνεται η ακτινική της επιβάρυνση.

Με την τεχνική DIBH, η ακτινοβολία χορηγείται μόνο στη φάση της μέγιστης εισπνοής ενός πλήρους κύκλου αναπνοής.

Για την πραγματοποίησή της, ο ασθενής θα πρέπει να εισπνέει βαθιά και να κρατάει την αναπνοή του, για χρονικό διάστημα περίπου 20 sec (ένα Breath – Hold/BH), όταν αυτό του ζητείται.

Η εφαρμογή της αξιολογείται σε ατομική βάση από την ακτινοθεραπευτική ομάδα, καθώς η φυσική θέση της καρδιάς μπορεί να ποικίλει πολύ από άτομο σε άτομο.

 

Ακτινοθεραπεία με έλεγχο της αναπνοής DIBH (Deep Inspiration Breath Hold)


Στις περιπτώσεις νεοπλασιών στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα, ο όγκος κινείται ακολουθώντας την αναπνοή, γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ανάλογα με τη θέση του όγκου, η κίνηση αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο εκατοστών.

Με την κλασική ακτινοθεραπευτική προσέγγιση (ακτινοθεραπεία σε ελεύθερη αναπνοή) και για την αποφυγή τυχόν γεωμετρικής απώλειας του όγκου, ο ιατρός σχεδιάζει τη νόσο δίνοντας μεγαλύτερα περιθώρια από αυτά που πραγματικά απαιτούνται . Όσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή που ακτινοβολείται, τόσο μεγαλύτερη είναι και η τοξικότητα που προκαλείται από τη θεραπεία στους παρακείμενους υγιείς ιστούς.

Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκε η τεχνική ακτινοθεραπείας με έλεγχο της αναπνοής (DIBH), η οποία βασίζεται στο γεγονός ότι απαιτείται η εισπνοή συγκεκριμένου όγκου αέρα και η διατήρηση του για χρονικό διάστημα 20sec. Με τον τρόπο αυτό, ο όγκος ακινητοποιείται και η ακτινοβολία χορηγείται μόνο στη φάση της μέγιστης εισπνοής ενός πλήρους κύκλου αναπνοής περιορίζοντας τις παρενέργειες της θεραπείας.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Νέα