Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ογκολογικό Κέντρο
Εξοπλισμός Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας αναβαθμίστηκε σε εξοπλισμό το 2017.

Διαθέτει:

  1. Τέσσερις (4) γραμμικούς επιταχυντές - τρεις του κατασκευαστικού οίκου ELEKTA (Versa HD, Synergy και Precise) και έναν του κατασκευαστικού οίκου VARIAN (Trilogy) - υψηλού ρυθμού δόσης, με δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων τεχνικών όπως IMRT/VMAT - IGRT.
  2. Μονάδα μεταφόρτισης βραχυθεραπείας ELEKTA Microselectron HDR με δυνατότητα εκτέλεσης ενδοκοιλοτικών και ενδοϊστικών εφαρμογών με μεγάλη αξιοπιστία και ασφάλεια (εφαρμογές γυναικολογικές, οισοφάγου, πνεύμονα, μαστού, κλπ.)
  3. Τρία σύγχρονα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας PHILIPS Pinnacle 9.8, ELEKTA Monaco 5.1 και ELEKTA – Nucletron Oncentra Brachy. Τα σύστημα αυτά χρησιμοποιούν τους πιο ακριβείς αλγόριθμους υπολογισμού δόσης (Collapsed Cone και Monte Carlo) για το σχεδιασμό πλάνων θεραπείας 3DCRT, IMRT, VMAT.
  4. Το σύστημα σχεδιασμού Oncentra Brachy χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πλάνου Βραχυθεραπείας βασισμένο σε εικόνες αξονικού τομογράφου.
  5. Σύστημα διαχείρισης ασθενών ELEKTA – IMPAC Mosaiq. Το σύστημα διαχείρισης ασθενών Mosaiq διασφαλίζει την ορθή χορήγηση τη θεραπείας. Αποτελεί πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο των ακτινοθεραπευτικών πράξεων που εκτελούνται στο κέντρο
  6. Ψηφιακό εξομοιωτή θεραπείας ELEKTA Simulix Evolution ένα ειδικό Ακτινολογικό μηχάνημα που μπορεί να αναπαράγει με ακρίβεια τις γεωμετρικές συνθήκες ακτινοβόλησης που θα εκτελεστούν στο Γραμμικό Επιταχυντή
  7. Αξονικό τομογράφο - εξομοιωτής TOSHIBA Aquilion 16 LB CTSIM
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος: