Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική