ΙΟΥΝΙΟΣ: Ο μήνας ευαισθητοποίησης για τη νόσο του Alzheimer

ΙΟΥΝΙΟΣ: Ο μήνας ευαισθητοποίησης για τη νόσο του Alzheimer

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Alzheimer των ΗΠΑ υπολογίζεται ότι περίπου 60%-80% των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας με άνοια παγκοσμίως πάσχουν από τη νόσο του Alzheimer· γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη ασθένεια ως την πιο συχνή μορφή άνοιας. Η νόσος Alzheimer είναι μια χρόνια νευροεκφυλιστική ασθένεια του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή απώλεια μνήμης και την ελλιπή λειτουργικότητα των υπόλοιπων νοητικών λειτουργειών, όπως η ομιλία, η αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων, η κινητικότητα και οι εκτελεστικές λειτουργίες. Κύριο χαρακτηριστικό του Alzheimer είναι η δυσκολία κωδίκευσης και διατήρησης νέων πληροφοριών στην μνήμη εργασίας. Η νόσος αυτή χωρίζεται σε τρία στάδια, λαμβάνοντας υπ’όψη τη σοβαρότητα της ασθένειας: το ήπιο, το μέτριο και το σοβαρό στάδιο.

Παρόλο που η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται γενικά σε ανοϊκούς ασθενείς, αυτό που επιβεβαιώνει την πάθηση της νόσου Alzheimer είναι δύο συγκεκριμένοι βιοδείκτες, η β-αμυλοεϊδής πρωτεΐνη και η TAU-πρωτεΐνη. Πιο συγκεκριμένα, η β-αμυλοεϊδής πρωτεΐνη θεωρείται ο πιο πρώιμος βιοδείκτης που καθορίζει την εξέλιξη της νόσου, η οποία στη συνέχεια μπορεί να προκαλέσει ελλιπή παραγωγή της TAU- πρωτεΐνης. Ως αποτέλεσμα αυτών των δύο, τα νευρικά κύτταρα υπολειτουργούν προκαλώντας πρωτεϊνόλυση και σιγά σιγά παρατηρείται η σταδιακή εξασθένηση των προαναφερόμενων νοητικών λειτουργιών.

Ομάδα Επικοινωνίας της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρεία

Πηγές:

-Alzheimer's Association. (2017). 2017 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimer's & Dementia, 13(4), 325-373.
-Alzheimer's Association. (2012). 2012 Alzheimer’s disease facts and figures. Alzheimer's & Dementia, 8(2), 131-168.
-Jack Jr, C. R., Bennett, D. A., Blennow, K., Carrillo, M. C., Dunn, B., Haeberlein, S. B., ... & Liu, E. (2018). NIA‐AA research framework: toward a biological definition of Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia, 14(4), 535-562.