ΙΑΣΩ Παίδων: Παιδοπνευμονολογικό Τμήμα

ΙΑΣΩ Παίδων: Παιδοπνευμονολογικό Τμήμα

Η μοναδική ιδιωτική παιδιατρική κλινική με νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό για το τεστ ιδρώτα

Το ΙΑΣΩ Παίδων αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του, επενδύοντας σε ιατρικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για να παρέχει ό,τι καλύτερο στη φροντίδα των παιδιών.

Το τεστ ιδρώτα αποτελεί την πλέον αναγνωρισμένη μέθοδο διεθνώς για την ανίχνευση ασθενών που πάσχουν από κυστική ίνωση. Η κυστική ίνωση αφορά 1/3000-1/4000 παιδιά που επισκέπτονται τα παιδιατρικά ιατρεία και είναι γνωστό ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου μπορεί να επηρεάσει ευνοϊκά την τελική πρόγνωση των ασθενών.

Tο Πνευμονολογικό Τμήμα του ΙΑΣΩ Παίδων χρησιμοποιεί τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για τη διενέργεια του τεστ ιδρώτα (Macroduct system plus Chlorocheck M:3400), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα πρότυπα.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του νέου εξοπλισμού είναι ο προσδιορισμός των ιόντων χλωρίου στον ιδρώτα του παιδιού με τη βοήθεια χλωριδομέτρου, που θεωρείται ο πλέον αξιόπιστος και έγκυρος προσδιορισμός έναντι της συχνά χρησιμοποιούμενης μεθόδου μέσω conductivity.

Η εξέταση διαρκεί μισή ώρα και το αποτέλεσμά της δίνεται την ίδια ημέρα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, πραγματοποιείται ταυτόχρονα παιδοπνευμονολογική συμβουλευτική για τα αναπνευστικά προβλήματα του παιδιού.