Οδηγός εσωτερικών ασθενών

 

Διαδικασία Εξιτηρίου

Την ημέρα εξόδου σας από την Κλινική ο θεράπων ιατρός υπογράφει το εξιτήριο και σας δίνει οδηγίες για τη φαρμακευτική σας αγωγή και διατροφή. Ο φάκελος νοσηλείας διαβιβάζεται στο Λογιστήριο Ασθενών. Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου του φακέλου και της τιμολόγησης νοσηλείας, πραγματοποιείται η λογιστική τακτοποίηση του λογαριασμού σας στο ταμείο και η παραλαβή του εξιτηρίου σας.

Διευθέτηση Λογαριασμού

Οι ασθενείς κατά την εισαγωγή τους προκαταβάλλουν μέρος των νοσηλίων τους. Η προκαταβολή αυτή συμψηφίζεται κατά την οριστική εξόφληση του λογαριασμού

Κατόπιν συνεννόησης με το ταμείο σε ποσά άνω των 1.000 € γίνονται άτοκες δόσεις. Με την My club Card Visa του ομίλου ΙΑΣΩ μπορείτε να κάνετε χρήση του συστήματος άτοκων δόσεων.

Το λογιστήριο ασθενών βρίσκεται στον 1ο όροφο.

Πληροφορίες

Λογιστήριο Εσωτερικών Ασθενών (EΟΠΥΥ)

Λογιστήριο Εσωτερικών Ασθενών (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ)

Ταμείο Εσωτερικών Ασθενών

Ημέρες Λειτουργίας Λογιστηρίου

  Η γνώμη σας μετράει!
  Σε ειδικό ερωτηματολόγιο, που θα σας δοθεί στον νοσηλευτικό όροφο, καταγράφετε τις εντυπώσεις σας από την παραμονή σας στην Κλινική και τυχόν παράπονα ή προτάσεις. Τα ερωτηματολόγια συγκεντρώνονται και εξετάζονται από ειδική επιτροπή. Οι προτάσεις σας και τα συμπεράσματα που εξάγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε περισσότερο τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

  Αντίγραφο ιατρικού φακέλου
  Αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου δίδεται στον ασθενή αυτοπροσώπως κατόπιν αιτήσεως και
  με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής. Εάν νοσηλεύεστε ακόμη, η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί στον όροφο νοσηλείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ΙΑΣΩ, από τη Γραμματεία του ορόφου νοσηλείας.

  Πληροφορίες

  Μετά την έξοδό σας από την Κλινική, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα του Ιατρικού Αρχείου το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο -3 της Κλινικής και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 15:00.
  Τηλ. Επικοινωνίας: 210 61 85 238 210 61 85 277
  Email: [email protected]

  Νέα