Καρδιολογικό Νεογνών

Υπηρεσίες Μαιευτικής Κλινικής
Καρδιολογικό Νεογνών
Τηλεφωνικό κέντρο
210 61 84 000

Άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο με ειδικούς ιατρούς, καλύπτει απλές και εξειδικευμένες εξετάσεις των νεογνών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο ΙΑΣΩ. Ειδικότερα: Η υπερηχοκαρδιογραφική διαγνωστική διαδικασία μπορεί άμεσα να προχωρήσει σε θεραπευτική παρέμβαση, είτε εντός της ΜΕΝΝ, είτε στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του ΙΑΣΩ Παίδων, όπου μπορούν να θεραπευτούν με την εφαρμογή νέων τεχνικών πολύ μικρά πρόωρα νεογνά, σωματικού βάρους ακόμη και 1000 γραμμαρίων. Οι νεογνικές καρδιακές αρρυθμίες δύνανται ως επί το πλείστον να αντιμετωπιστούν εντός της ΜΕΝΝ. Κεφαλαιώδης παραμένει η βοήθεια της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής που ευρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα, για την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών της επεμβατικής θεραπείας. Η συνεργασία ΜΕΝΝ - Αιμοδυναμικού Εργαστήριου - Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, εγγυάται την ασφαλέστερη δυνατή αντιμετώπιση των σοβαρών καρδιακών παθήσεων των νεογνών, ειδικά των προώρων.