Ακοολογικό Νεογνών

Υπηρεσίες Μαιευτικής Κλινικής
Ακοολογικό Νεογνών
Τηλεφωνικό κέντρο
210 61 84 000

Στη Μαιευτική Κλινική του ΙΑΣΩ εφαρμόζεται η εξέταση των ωτοακουστικών εκπομπών από το 1996 καθολικά σε όλο τον νεογνικό πληθυσμό (Screening test) Πρόκειται για μια απλή, σύντομη, ακίνδυνη εξέταση, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα σύγχρονα μαιευτήρια του εξωτερικού και έχει την δυνατότητα να μας δώσει πληροφορίες για την ακοή του βρέφους (εάν δηλαδή το βρέφος-παδί έχει φυσιολογική ακοή ή όχι). Κατά την εκτέλεση της εξετάσεως μεταδίδoνται στο νεογνό συνεχείς ρυθμικοί ήχοι και η καταγραφή της ηχητικής απαντήσεως του αυτιού γίνεται μέσω ειδικής συσκευής, συνδεδεμένης με υπολογιστή. Ο ιδεώδης χρόνος για την εκτέλεση της εξετάσεως αυτής είναι οι πρώτες ημέρες της γεννήσεως, οπότε τα νεογνά κοιμούνται κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, είναι δε δυνατόν να γίνει η εξέταση κατά τη διάρκεια του ύπνου, χωρίς το παιδί να καταλάβει ότι εξετάζεται.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα των ωτοακουστικών εκπομπών είναι θετικό, αυτό είναι ενδεικτικό σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι η ακοή του εξεταζομένου είναι φυσιολογική. Η συχνότητα της νεογνικής βαρηκοΐας συνολικά είναι 3-4‰ ενώ της πολύ μεγάλης βαρηκοΐας (κώφωσης) είναι 1‰. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αναφερόμενα ποσοστά ισχύουν και για παιδιά χωρίς κληρονομικό ιστορικό βαρηκοΐας στην οικογένεια. Η ανίχνευση της βαρηκοΐας από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες που έχει σαν αποτέλεσμα την έγκαιρη αντιμετώπισή της, έχει τεράστια σημασία τόσο για την ανάπτυξη της ομιλίας, όσο και στην νοητική και ψυχική εξέλιξη των παιδιών.

Για το λόγο αυτό η εξέταση των ωτοακουστικών εκπομπών, η οποία πραγματοποιείται σε όλα τα νεογνά καθολικά στις προηγμένες ιατρικά χώρες, όπως στις ΗΠΑ και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης,αλλά και αλλού, εφαρμόζεται και σε όλα τα νεογέννητα του ΙΑΣΩ, εδώ και είκοσιπέντε χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΙΑΣΩ είναι η πρώτη Μαιευτική Κλινική στην Ελλάδα που εφάρμοσε τη συγκεκριμένη εξέταση καθολικά και για πολλά χρόνια ήταν η μοναδική. Το εν λόγω πρόγραμμα του ΙΑΣΩ είναι από τα μεγαλύτερα διεθνώς.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια περίπου επίσης για τον ίδιο λόγο και με τις ίδιες ενδείξεις εφαρμόζεται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και η εξέταση των αυτομάτων ακουστικών προκλητών του εγκεφαλικού στελέχους.

Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η καταγραφή της εξέτασης παραμένει στο φάκελο νοσηλείας και το αποτέλεσμα της αναγράφεται στο βιβλιάριο υγείας του νεογνού (σελ. 15).