Προφιλ ιατρού

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
 1. Γενική Κλινική
 2. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 10/2003: Πτυχίο Ιατρικής, Federico II, Napoli, Italy
  • 05/2012: Τίτλος Νευροχειρουργικής Ειδικότητας, Νομαρχία Αθηνών
  • 1/2013 – 11/2014: Fellowship in Pediatric Neurosurgery, Alder Hey, Liverpool, UK
 • Διδακτορική Διατριβή
  • Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών: Ο ρόλος των μεταλλοπρωτεινασών στην εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 12/2005 – 06/2007: Νοσοκομείο ‘’Ερυθρός Σταυρός Κοργιαλένειο -Μπενάκειο’’, Αθήνα, Ειδικότητα Γενικής Χειρουργική
  • 08/2007 – 05/2012: Γενικό Νοσοκομείο Πειραιώς, «Τζάνειο», Ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής
  • 06/2012 – 01/2013: Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, Επιμελητής Παιδονευροχειρουργικής Κλινικής
  • 01/2013 – 11/2014: Fellowship Παιδονευροχειρουργικής Alder Hey Hospital, Liverpool, UK
  • 12/2014 – 5/2020: Επιμελητής Παιδονευροχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
 • Κλινικό Ενδιαφέρον

  Παιδονευροχειρουργική, Νευροχειρουργική ογκολογία, Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική, Υδροκέφαλος, Περιφερικά Νεύρα, Εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου.

 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Book Chapter: Pathophysiology of Intracranial Arachnoid Cysts:Hypoperfusion of Adjacent Cortex. Arachnoid Cysts epidemiology, biology and neuroimaging, edited by Knut Wester. 2018 Elsevier, ISBN: 978-0-12-809932-2.
  • Isolated massive intraventricular haemorrhage without subarachnoid haemorrhage due to rupture of a posterior communicating artery aneurysm. Br J Neurosurg. 2017 Dec 4:1-2. [Epub ahead of print].
  • Epidermoid cyst of the fourth ventricle in a child. Childs Nerv Syst. 2018 Jan;34(1):29-30.
  • Cerebellar Glioblastoma in a Child. Pediatr Neurosurg. 2017;52(3):211-213.
  • Recent technological advances in pediatric brain tumor surgery. CNS Oncol. 2017 Jan;6(1):71-82
  • Primary Spinal Glioblastoma Multiforme with Cerebral Parenchymal Metastasis in a Child. Pediatr Neurosurg. 2016;51(6):325-326. Epub 2016 Jul 21
  • Patients on Anticoagulants after a Head Trauma: Is a Negative Initial CT Scan Enough? Report of a Case of Delayed Subdural Haematoma and Review of the Literature. JKNS, January 2014.
  • Treatment of refractory simple partial status epilepticus by the addition of oral lacosamide in neurosurgical patients. Report of 3 cases. Epilepsy & Behavior Case Reports 1 (2013) 69–70
  • Intrauterine grade IV intraventricular hemorrhage in a full-term infant leading to hydrocephalus. Childs Nerv Syst. 2013 May;29(5):861-5
  • Rapid spontaneous resolution of acute subdural haematoma in a patient with chronic alcoholism: a case report, Br J Neurosurg. 2012 Jun; 26(3):415-6
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • Από 05/2016: ESPN member (European Society of Pediatric Neurosurgery
  • Από 01/2013: GMC full registration with specialist registration
  • Από 07/2012: Medical Association of Athens
  • Από 09/2011: CNS (Congress of Neurological Surgeons) International Vista Resident member
  • Από 03/2011: Membership of EANS (European Association of Neurosurgical Societies)
  • Από 05/2010: Associate Member of the World Spinal Column Society
 • Έρευνα

  Παιδονευροχειρουργική, νεογνικός υδροκέφαλος, ενδοσκοπική νευροχειρουργική, νευροογκολογία, νευροταυματιολογία, εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου