Κυτταρολογικό

Διαγνωστικός Τομέας
Κυτταρολογικό

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΙΑΣΩ είναι το μεγαλύτερο νοσοκομειακό εργαστήριο στην Ελλάδα σε αριθμό εξετάσεων ανά έτος, όσον αφορά στο γυναικολογικό υλικό (45.000-50.000 υλικά).

Στελεχώνεται από εξειδικευμένους Ιατρούς - Κυτταρολόγους με πολυετή εμπειρία και άρτια κατηρτισμένους τεχνολόγους εργαστηρίων και διοικητικό προσωπικό.

Η άριστη συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας καθώς και η πεποίθηση ότι όλοι αποτελούμε κρίκους της ίδιας αλυσίδας καθιστούν την ομάδα του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου μία από τις πιο δυνατές και επαρκείς στο νοσοκομείο μας.

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής για την διενέργεια των κυτταρολογικών εξετάσεων, οι οποίες είναι οι εξής:

 

Α) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

 

 • Tεστ Παπανικολάου Συμβατικό
 • Τεστ Παπανικολάου Υγρής Φάσης THINPREP, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να εξεταστούν από το τμήμα Μοριακής Βιολογίας για την ανίχνευση και τυποποίηση του HPV (DNA, mRNA) καθώς και για την ανίχνευση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων με τη μέθοδο PCR.

 

B) ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

 

 • ΥΓΡΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ
  • Έκπλυμα περιτοναικής κοιλότητας,
  • Πλευριτικό υγρό
  • Ασκιτικό υγρό
  • Περικαρδιακό υγρό κλπ.
 • ΕΝΥ
 • Oύρα (αυτόματη ούρηση & μετά από κυστεοσκόπηση)
 • Eκκριμα μαστού
 • Επιχρίσματα δερματικών βλαβών και βλεννογόνων

 

ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

 

Α) Βρογχοσκόπηση

 • ΤΒΝΑ
 • ΒΑL (Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα)
 • Bρογχικές εκπλύσεις, ψήκτρα

 

Β) Γαστροοισοφαγοσκόπηση

 • Γαστρικό υγρό
 • Ψήκτρα βλαβών στομάχου, οισοφάγου

 

Γ) ΕRCP

 • Ψήκτρα αλλοιώσεων χοληδόχου και παγκρεατικού πόρου
 • Υλικό από νεοπλάσματα παγκρέατος

 

FNAC

Υλικά παρακέντησης με λεπτή βελόνη από κυστικές ή συμπαγείς αλλοιώσεις επιπολής ή εν τω βάθει οργάνων υπό απεικονιστικό έλεγχο.

 • Μαστός
 • Θυρεοειδής
 • Σιελογόνοι αδένες
 • Λεμφαδένες
 • Πνεύμονες
 • Ενδοκοιλιακά όργανα (Ήπαρ, Πάγκρεας κ.λπ.)

 

CELL BLOCK (Εγκλεισμός ιζήματος σε παραφίνη)

Με την τεχνική του cell block η οποία εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα υλικά της Γενικής Κλινικής έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε ανοκυτταροχημικές τεχνικές με μονοκλωνικά αντισώματα που θα μας βοηθήσουν στην ακριβέστερη διάγνωση και κατ΄επέκταση στην εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Η Κυτταρολογία συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση (follow up) των ασθενών.

Πληροφορίες