Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΙΔΑΛΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική