Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική