Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική