Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ)

ρόλος του λογοθεραπευτή στη ΜΕΘ

Φέτος η ευρωπαϊκή ημέρα Λογοθεραπείας είναι αφιερωμένη στον ρόλο των Λογοθεραπευτών στην εντατική φροντίδα και στα επείγοντα περιστατικά.

Γιατί χρειαζόμαστε Λογοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Ο λογοθεραπευτής αποτελεί σημαντικό μέλος της ομάδας στην ΜΕΘ.

Ο ρόλος του είναι να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τις παρακάτω διαταραχές που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς μετά από σοβαρές ασθένειες, τραύμα, μεγάλα χειρουργεία κ.α.:

 • Διαταραχές επικοινωνίας (λόγου & ομιλίας)
 • Διαταραχές κατάποσης (Δυσφαγία)
 • Ασθενείς με τραχειοστομία

Επικοινωνία

Η έγκαιρη παρέμβαση του λογοθεραπευτή συμβάλλει στην βελτίωση της επικοινωνίας (λεκτική και μη λεκτική) του ασθενή στη ΜΕΘ.

Κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

 • Χρήση πίνακα με αλφάβητο (α-β)
 • Εικόνες
 • Τάμπλετ
 • Εξατομικευμένο πίνακα επικοινωνίας

Διαταραχές Κατάποσης - Δυσφαγία

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας της κατάποσης του ασθενή.

 • Η κατάποση, είναι η διαδικασία κατά την οποία ο βλωμός (μπουκιά) σχηματίζεται με την  μάσηση και μεταφέρεται από το στόμα  προς το στομάχι.
 • Δυσφαγία ορίζεται κάθε υποκειμενική ή αντικειμενική δυσκολία στην κατάποση.
 • Εισρόφηση ονομάζεται η είσοδος ξένων ουσιών ή σωμάτων στην αναπνευστική οδό.

«Η εισρόφηση είναι η κύρια αιτία πνευμονίας στο περιβάλλον της ΜΕΘ και συμβάλλει σημαντικά στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα» (McClave 2002).

Η παρέμβαση του λογοθεραπευτή μπορεί να σχετίζεται με το εάν ένας ασθενής:

 • είναι ικανός να διαχειριστεί τις εκκρίσεις του
 • είναι ικανός να σιτίζεται με ασφάλεια από το στόμα
 • χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση της κατάποσης με εργαστηριακές εξετάσεις
 • χρειάζεται ασκήσεις και τεχνικές με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της κατάποσης

Τραχειοστομία

«Έχει υπολογιστεί ότι μεταξύ 2% και 11% των ασθενών στη ΜΕΘ που χρειάζονταν μηχανική υποστήριξη υποβάλλονται σε τραχειοστομία».

Τόσο η επικοινωνία όσο και η κατάποση επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία   τραχειοστομίας στους ασθενείς της μονάδας.

Οι εξειδικευμένοι λογοθεραπευτές συνεισφέρουν στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την διαχείριση της  τραχειοστομίας αλλά και την αποδέσμευση από αυτήν.

Σακελλαρίου Βικτωρία, Λογοθεραπεύτρια Ενηλίκων, M.Sc. in Clinical Speech and Language Studies-Dysphagia, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική.

Αλίου Χριστίνα, Τμήμα Λογοθεραπείας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική.