Πυρηνική Ιατρική

Διαγνωστικός Τομέας
Πυρηνική Ιατρική
Τηλεφωνικό κέντρο
210 638 3000

Εκτελούνται όλες οι εξετάσεις in vitro και in vivo με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε αυτές που αφορούν την παιδιατρική γενικότερα και την παιδο-ογκολογία, παιδο-ουρολογία, παιδο-νεφρολογία. Με τη νέα υπερσύγχρονη γ-Camera διπλής κεφαλής, πέραν όλων των μέχρι σήμερα εξετάσεων, υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα της τομογραφικής εξέτασης SPECT εγκεφάλου (για διερεύνηση νευρολογικών, αγγειακών ή μετατραυματικών παθήσεων) καθώς και όλων των τομογραφικών εξετάσεων για τη μελέτη οποιουδήποτε οργάνου (οστά, νεφρά, ήπαρ κ.λπ.).

Εκτός από τις διαγνωστικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής, έχουν αναπτυχθεί και οι θεραπευτικές εφαρμογές της ειδικότητας. Έχουν κατασκευασθεί θωρακισμένοι θάλαμοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τη θεραπευτική χορήγηση ραδιοϊσοτόπων (όπως Ι-131, ZEVALIN κ.λ.π.). Ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς – νόσημα ιδιαίτερα συχνό στην Ελλάδα – νοσηλεύονται με μεγάλη επιτυχία, υπάρχει δε πλήρης συνεργασία με τα ενδοκρινολογικά τμήματα του Ομίλου. Σημειώνεται επίσης και η δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με λεμφώματα, σε συνδυασμό και με τις άλλες καθιερωμένες θεραπείες και σε συνεργασία των ογκολογικών τμημάτων του Ομίλου.

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες Λειτουργίας:

Νέα