Ψυκτικός

ΙΑΣΩ Α.Ε.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του και  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να προσλάβει:

 

ΨΥΚΤΙΚΟ

Κύριες Αρμοδιότητες Θέσης:

  • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλιματισμού, Αερόψυκτων Ψυκτών Νερού, FCU, VRV, Heat Pumps, Split Units, Ψυγείων Συντήρησης – Κατάψυξης
  • Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων
  • Διαχείριση εξοπλισμού και ανταλλακτικών
  • Υπευθυνότητα για τη σωστή χρήση του εξοπλισμού
  • Εκτέλεση όλων τις καθορισμένων δραστηριοτήτων, τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφαλείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας και τα πρότυπα ασφαλείας

 

Απαραίτητα Προσόντα :

  • Πτυχίο ΕΠΑΛ,ΙΕΚ,ΟΑΕΔ στο τμήμα Ψυκτικών
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Πιστοποίηση Διαχείρισης Φθοριούχων Αερίων
  • Γνώση εγκατάστασης, καθαρισμού, απολύμανσης & επιδιόρθωσης κλιματιστικών συσκευών

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ