Νοσοκόμος/Τραυματιοφορέας

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να προσλάβει:

ΝΟΣΟΚΟΜΟ/ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΑ


Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απόφοιτος σχολής 2ετούς φοίτησης Β. Νοσηλείας
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Η Εταιρεία Παρέχει:

  • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευσης
  • Άριστο Εργασιακό περιβάλλον
  • Άριστες συνθήκες εργασίας
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ