Ευκαιρίες Καριέρας

 

Γίνε μέλος της οικογένειας ΙΑΣΩ!

Στον Όμιλο ΙΑΣΩ επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας για την επίτευξη των εταιρικών και στρατηγικών μας στόχων και αναζητούμε συνεργάτες με ήθος και επαγγελματισμό για να μοιραστούν τις αξίες και το όραμα του Ομίλου.

Ζητάμε ανθρώπους δυναμικούς, με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη που πιστεύουν στην ομαδική εργασία και έχουν ως προτεραιότητα τους την παροχή άριστης και ποιοτικής εξυπηρέτησης. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του ΙΑΣΩ είναι η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταποκρίνονται ευγενικά, γρήγορα και αποτελεσματικά στους νοσηλευόμενους και στους συναδέλφους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

  • ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
  • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
  • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
  • ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ