Παθολόγοι και Γενικοί Ιατροί

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ στο πλαίσιο ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του αναζητά Παθολόγους και Γενικούς Ιατρούς για συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών του παθολογικού τομέα.
H επιπλέον συνεργασία και για πρωινή απασχόληση ή σταθερή συνεργασία, θα εξετασθεί. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και εργασία σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Προαπαιτούμενα: Πτυχίο Ιατρικής, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, Τίτλος ειδικότητας. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη ειδική εμπειρία ή εξειδίκευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]/ Τηλ.:210 6185187
 
Τηρείται πλήρης εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις υποψηφιότητες.

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ