Νοσηλεύτρια/της ΑΕΙ/ΤΕΙ

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλευτών
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα της υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ