Εντατικολογος Ιατρός

Απαραίτητα Προσόντα :

  • Πτυχίο ΑΕΙ.
  • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
  • Τίτλο Ειδικότητας.

Προσφέρονται :

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αιτήσεις :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]


Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ