Αντιμετώπιση Επιπωματικού & Διεισδυτικού πλακούντα

Μαιευτική Κλινική
Αντιμετώπιση Επιπωματικού & Διεισδυτικού πλακούντα
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Διεισδυτικός Πλακούντας

Τα περιστατικά Διεισδυτικού Πλακούντα (Placenta Accreta Spectrum, PAS) αποτελούν μία πρόκληση για την Μαιευτική Επιστήμη. Η κατάσταση αυτή συνδέεται με υψηλή πιθανότητα Μαιευτικής Υστερεκτομής  και αιμορραγίας αλλά και με αυξημένη νοσηρότητα, όπως πολυοργανική ανεπάρκεια, τραυματισμό ουρητήρων, ουροδόχου κύστης και εντέρου, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, αλλά και θάνατο της μητέρας στο 7% των περιπτώσεων.  

Καθώς η προηγούμενη Καισαρική Τομή αποτελεί τον ισχυρότερο προδιαθεσικό παράγοντα για την παρουσία PAS σε επόμενη κύηση, η συχνότητα εμφάνισης περιπτώσεων PAS αυξάνει σταθερά τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την αύξηση των Καισαρικών Τομών.  
 

Η αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα αυτών των περιπτώσεων, αλλά και η συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης της κατάστασης καθιστούν απαραίτητο τον σχεδιασμό και την προεγχειρητική προετοιμασία αυτών των περιστατικών. Στη Διεθνή Βιβλιογραφία τονίζεται η αναγκαιότητα αντιμετώπισης των περιστατικών PAS σε Εξειδικευμένα Μαιευτικά Κέντρα από ομάδα εξειδικευμένων με το αντικείμενο ιατρών και σε οργανωμένα ιδρύματα που διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό αλλά και υλικοτεχνική υποδομή.

Γιατί τα περιστατικά Διεισδυτικού Πλακούντα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε Εξειδικευμένο Κέντρο;

Ο τοκετός των ασθενών με PAS σε Εξειδικευμένα Κέντρα Αντιμετώπισης οδηγεί σε ελαττωμένα ποσοστά νοσηρότητας μητέρα και νεογνού, καθώς και σε μικρότερο αριθμό μεταγγιζομένων μονάδων αίματος σε σχέση με τα μη Εξειδικευμένα Μαιευτήρια. Επίσης, η θνησιμότητα λόγω αιμορραγίας των γυναικών που αντιμετωπίζονται σε Εξειδικευμένα Κέντρα καταγράφεται ιδιαίτερα χαμηλή στην διεθνή βιβλιογραφία.

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Αντιμετώπισης Διεισδυτικού Πλακούντα στο ΙΑΣΩ

Το ΙΑΣΩ διαθέτει όλη την υποδομή που απαιτείται για ένα Εξειδικευμένο Κέντρο αντιμετώπισης Περιστατικών PAS. Συγκεκριμένα:

 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (ΜΕΘ)
 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)
 • Αιμοδοσία
 • Σύστημα Διεγχειρητικής Αυτό-μετάγγισης Cell-Saver
 • Τμήμα Εμβρυομητρικής Ιατρικής
 • Μαγνητικό Τομογράφο

Ο Συντονιστής του Εξειδικευμένου Κέντρου και της Ομάδας Αντιμετώπισης Περιστατικών PAS στην Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του ΙΑΣΩ, κ. Σταύρος Φωτόπουλος, Μαιευτήρας-Γυναικολόγος έχει αντιμετωπίσει μεγάλο αριθμό περιπτώσεων Διεισδυτικού Πλακούντα, τόσο προγραμματισμένα, όσο και επειγόντων.

Η εμπειρία του Κέντρου μας και τα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των περιστατικών PAS

Από τον Μάρτιο του 2016 έως σήμερα ο κ. Φωτόπουλος και η ομάδα του έχουν αντιμετωπίσει χειρουργικά 85 περιστατικά PAS. Στα 40 από αυτά η διείσδυση του πλακούντα εκτεινόταν εκτός της μήτρας και διηθούσε την ουροδόχο κύστη ή/και το παραμήτριο (Percreta).  

Αν και στην Διεθνή Βιβλιογραφία η Mαιευτική Yστερεκτομή είναι ο κανόνας στα περιστατικά με εκτεταμένη διήθηση του πλακούντα εκτός της μήτρας (Percreta), στην δική μας σειρά περιστατικών σε 19 από τις 40 περιπτώσεις  εφαρμόστηκε η Συντηρητική Αντιμετώπιση (Conservative Management)  και έγινε εφικτή η Διατήρηση της Μήτρας και η αποκατάστασή της  (Uterine Preservation), παρά την εκτεταμένη επέκταση σε παραμήτρια και ουροδόχο κύστη.  

Το Σύστημα Διεγχειρητικής Αυτομετάγγισης (Intraoperative Cell Salvage, Cell-Saver)

Μία ακόμη πρωτοπορία αποτελεί η εισαγωγή του συστήματος Διεγχειρητικής Αυτό-μετάγγισης Cell-Saver . Η εισαγωγή του Cell-Saver αποσκοπεί στον περιορισμό της Ετερόλογης Μετάγγισης, της χορήγησης δηλαδή αίματος από δότη, και άρα και των τυχόν επιπτώσεων που μπορεί αυτή να έχει για τον ασθενή.  

Κατά την Διεγχειρητική Αυτομετάγγιση, συλλέγεται το αίμα της ασθενούς μέσα από το χειρουργικό πεδίο και μετά από την διέλευση και επεξεργασία του από το Σύστημα Cell-Saver μεταγγίζεται άμεσα στην ασθενή.  

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις στο ΙΑΣΩ χρησιμοποιείται το Σύστημα Διεγχειρητικής Αυτομετάγγισης Cell-Saver 5 Plus του οίκου HAEMONETICS Η.Π.Α.

Το σύστημα διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο σωλήνα αναρρόφησης χαμηλής πίεσης, ο οποίος αναρροφά το αίμα μέσα από το χειρουργικό πεδίο, χωρίς να καταστρέφει τα ερυθρά αιμοσφαίρια . Το συλλεχθέν αίμα περνά από διάλυμα ηπαρίνης, από φίλτρο λευκοκυττάρων, το οποίο δεσμεύει και απομακρύνει τα κύτταρα του αμνιακού υγρού καθώς και τυχόν βακτήρια ή άλλα συστατικά, και από φυσιολογικό ορό. Εφόσον η ποσότητα είναι επαρκής το αίμα μεταγγίζεται κατευθείαν στην ασθενή.

 • Ποια τα Οφέλη και Αποτελέσματα από την χρήση του Συστήματος Διεγχειρητικής Αυτομετάγγισης Cell-Saver για την ασθενή.

  Η Αυτομετάγγιση πλεονεκτεί σε πολλά σημεία σε σχέση με την Ετερόλογη Μετάγγιση , την χορήγηση δηλαδή αίματος από δότη όσον αφορά τον ασθενή:  

  • Ελάττωση των λοιμωδών και ανοσολογικών επιπλοκών  των Ετερόλογων μεταγγίσεων.
  • Ελάττωση ανεπιθύμητων  συμβαμάτων κατά την  χορήγηση.
  • Η απόδοση του οξυγόνου στους ιστούς είναι υψηλότερη σε σχέση με το αίμα από δότη.
  • Σε περιπτώσης μαζικής αιμορραγίας, όπως κατά την Καισαρική Τομή στα περιστατικά  Διεισδυτικού Πλακούντα, η χορήγησή του είναι άμεση και δεν μεσολαβεί ο χρόνος προετοιμασίας του αίματος που απαιτείται στην Ετερόλογη μετάγγιση.
  • Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολη η Διασταύρωση αίματος ή σε περιπτώσεις με σπάνιες ομάδες αίματος, όπως στις Rhesus (-) ασθενείς.
  • Σε περιπτώσεις που η ασθενής δεν επιθυμεί να λάβει ετερόλογη μετάγγιση, όπως στις περιπτώσεις Μαρτύρων του Ιεχωβά. 
 • Γιατί η χρήση του Συστήματος Διεγχειρητικής Αυτομετάγγισης Cell-Saver είναι απαραίτητη στην αντιμετώπιση των περιστατικών Διεισδυτικού Πλακούντα;

  Κατά την Καισαρική Τομή ενός περιστατικού Διεισδυτικού Πλακούντα  υπάρχει μεγάλη και ταχεία απώλεια αίματος. Η άμεση μετάγγιση είναι απαραίτητη. Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται μετάγγιση  περισσοτέρων  από 10 μονάδων αίματος οι οποίες πρέπει να διατεθούν πολύ γρήγορα.

  Ακόμη και σε προγραμματισμένες Καισαρικές Τομές σε αυτά τα περιστατικά, μπορεί για διάφορους λόγους να μην είναι διαθέσιμη άμεσα όλη η απαιτούμενη ποσότητα αίματος, ιδιαίτερα αν πρόκειται για “δύσκολες” ομάδες αίματος.  

  Το Σύστημα Διεγχειρητικής Αυτό-μετάγγισης παρέχει άμεσα μεγάλες ποσότητες αίματος και δίνει την δυνατότητα στον χειρουργό να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιστατικό και να εφαρμόσει όπου είναι εφικτό  την Συντηρητική Προσέγγιση με Διατήρηση της Μήτρας.  
Στελέχωση
Συντονιστής – Διευθυντής Τμήματος
Αγγειοχειρουργός
Συνεργαζόμενα Τμήματα:
Αιματολογικό Τμήμα
ΜΕΘ
ΜΕΝΝ