Προφιλ ιατρού

ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική