Παθολογοανατομικό

Διαγνωστικός Τομέας
Παθολογοανατομικό
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του ΙΑΣΩ είναι εφοδιασμένο με όλο τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για τη σωστή προετοιμασία και διεξαγωγή των συνήθων ιστολογικών αλλά και των πλέον εξειδικευμένων εξετάσεων σε ιστούς. Υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή των υλικών που παραλαμβάνονται, αλλά και αυτόματη καταγραφή των πλακιδίων και των κύβων παραφίνης, δύο πάγκοι εργασίας για τη μακροσκοπική εξέταση των παρασκευασμάτων με πλήρες σύστημα εξαερισμού, δύο ιστοκινέτες κλειστού τύπου, αυτόματο μηχάνημα χρώσεων ρουτίνας και ιστοχημείας, κάλυψης πλακιδίων και αυτόματο μηχάνημα ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού. Για την προστασία του περιβάλλοντος διαθέτει απαγωγούς θαλάμους νηματικής ροής.

Στο εργαστήριο απασχολούνται οκτώ (8) ιατροί Παθολογοανατόμοι με πολυετή εμπειρία σε υλικά που καλύπτουν όλο το φάσμα της Γενικής Παθολογικής Ανατομικής αλλά και με συνεχή συμμετοχή σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, με σημαντικό συγγραφικό έργο δημοσιευμένο σε έγκυρα ξένα περιοδικά και με εβδομαδιαία παρουσία στα επιμέρους Ογκολογικά Συμβούλια του ΙΑΣΩ.

Το εργαστήριο στελεχώνεται επίσης  από επτά (7) τεχνολόγους -παρασκευαστές και δύο (2) βιολόγους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια των ιστοχημικών και ανοσοϊστοχημικών χρώσεων αλλά και για τη τεχνική του in situ υβριδισμού. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από τις τεχνικές αυτές, οι οποίες γίνονται πάντα με τη χρήση θετικών μαρτύρων, είναι καθοριστικό όχι μόνο για τη διάγνωση αλλά δίνει πληροφορίες και για την πρόγνωση και τον καθορισμό της θεραπευτικής προσέγγισης των ασθενών. Ενδεικτικά για τον καρκίνο του μαστού μελετώνται οι υποδοχείς οιστρογόνων, προγεστερόνης και ενίοτε ανδρογόνων, ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 και ο υποδοχέας 2 του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα (Her2), ενώ η έκφραση του Her2 εξετάζεται επίσης σε καρκινώματα του στομάχου αλλά και σε ορώδη καρκινώματα του ενδομητρίου. Τα αποτελέσματα στην έκφραση των παραπάνω δεικτών συμβάλλουν καθοριστικά στην επιλογή θεραπευτικών σχημάτων.

Με τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας διενεργείται επίσης έλεγχος για την παρουσία ή όχι μικροδορυφορικής αστάθειας (MSI) σε καρκινώματα ενδομητρίου και παχέος εντέρου, με την οποία μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό παθολογικό γονιδιακό προφίλ. Μπορεί όμως η μικροδορυφορική αστάθεια να μελετηθεί και σε όλα τα κακοήθη νεοπλάσματα και να βοηθήσει σε περιπτώσεις μεταστατικής νόσου με την επιλογή στοχευμένης θεραπείας.

Στο εργαστήριο διενεργείται επίσης ο έλεγχος της έκφρασης του PD-L1 σε καρκινώματα για τα οποία υπάρχει ήδη έγκριση για τη χορήγηση ανοσοθεραπείας, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα της Dako και ακολουθώντας τις διεθνώς καθορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την αξιολόγηση της θετικότητας του υλικού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, τόσο σε επίπεδο διάγνωσης όσο και σε σχέση με την αρτιότητα των μοριακών τεχνικών (ιστοχημεία, ανοσοϊστοχημεία, in situ υβριδισμός) πιστοποιείται κάθε χρόνο από το πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας ιστοπαθολογικής διάγνωσης και ανοσοϊστοχημικών-ιστοχημικών εξετάσεων με τον παγκόσμιο φορέα Labquality Φιλανδίας.  

Τέλος, διατηρείται μόνιμο αρχείο πλακιδίων (slides) και κύβων παραφίνης για όλα τα περιστατικά, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο υλικό τους, σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί, εφόσον ζητηθεί ανασκόπηση ή προκύψει η ανάγκη μοριακού ελέγχου για εφαρμογή νεότερων στοχευμένων θεραπειών.