Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΑΒΡΕΣΕΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική