Κεντρικά Εργαστήρια

Διαγνωστικός Τομέας
Κεντρικά Εργαστήρια

Τα Κεντρικά Εργαστήρια είναι από τις σημαντικότερες μονάδες του ΙΑΣΩ αφού εδώ πραγματοποιούνται περισσότερες από 1.000.000 εργαστηριακές εξετάσεις του βιοϊατρικού τομέα ετησίως. Στα 25 χρόνια λειτουργίας τους έχουν εδραιωθεί για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο, το εύρος των εξετάσεων που προσφέρουν και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Καλύπτουν όλο το φάσμα των διαγνωστικών εξετάσεων και εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα.  Λειτουργούν όλο το 24ωρο, εξυπηρετώντας τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς της κλινικής και περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:

  • Μικροβιολογικό
  • Βιοχημικό
  • Ορμονολογικό
  • Αιματολογικό
  • Αιμοδοσία
  • Τμήμα Εμβρυομητρικής διάγνωσης
  • Μοριακής Διάγνωσης

 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας από προσωπικό με άριστη επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία. Τα εργαστήρια στεγάζονται σε αρχιτεκτονικά ενιαίο χώρο με άμεση εξυπηρέτηση και δυνατότητα συνεργασίας των τμημάτων μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην ποιότητα των εξετάσεων και την ορθότητα των αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό ακολουθείται πρόγραμμα εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία, με παράλληλη συμμετοχή σε εξωτερικά προγράμματα διεργαστηριακών ελέγχων από Ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Επιστέγασμα της ποιοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Εργαστηρίων είναι η συνεχής πιστοποίησή τους από το 2006 κατά το πρότυπο ISO 9001 και η Διαπίστευσή τους από τον Οργανισμό TEMOS για Ιατρικό Τουρισμό. Πρόσφατα, μοριακές εξετάσεις των Κεντρικών Εργαστηρίων έχουν διαπιστευθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO 15189:2012 για Ιατρικά Εργαστήρια.

Σημαντική τέλος είναι η εργαστηριακή υποστήριξη που παρέχουν τα Εργαστήρια στην πραγματοποίηση κλινικών μελετών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής και βιοηθικής. Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών παρουσιάζονται κάθε χρόνο σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Πληροφορίες
Στελέχωση τμήματος
Διευθυντής Κεντρικών Εργαστηρίων
Επιστημονικά Υπεύθυνος Κεντρικών Εργαστηρίων
Υπεύθυνη Αιμοδοσίας

Νέα