Προφιλ ιατρού

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΟΙΦΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική