Προφιλ ιατρού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΗΣ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
 1. Γενική Κλινική
 2. Μαιευτική - Γυναικολογική
 3. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1979: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • 1986: Τίτλος ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας
  • 1988: Εξειδίκευση στη διάγνωση σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων, Παρίσι
  • 1997: Εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία
 • Διδακτορική Διατριβή
  • 1983: Τίτλος Διδάκτορος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Δημόσια Υγεία
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 1987 – 2020: Ερευνητής, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας
  • 2005 – 2020: Διευθυντής Ερευνών, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Διευθυντής Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, στα οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εργαστήρια:
   • Διαγνωστικό Εργαστήριο για λοιμώδη και νευροεκφυλιστικά νοσήματα
   • Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Ν. Ελλάδος (αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – ΠΟΥ)
   • Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ερυθράς/Ιλαράς (διαπιστευμένο από τον ΠΟΥ)
   • National Measles/Rubella Reference Laboratory (WHO recognized)
   • Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Πολιοϊών / Εντεροϊών (διαπιστευμένο από τον ΠΟΥ)

  Το έτος 2020 τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας ορίσθηκαν ως Εργαστήρια Αναφοράς για την COVID-19

 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  Λοίμωξη από Helicobacter pylori, συγγενείς λοιμώξεις, λοιμώξεις αναπνευστικού, λοίμωξη COVID-19
 • Βραβεία & Διακρίσεις
  • Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 1996, για σημαντική συμβολή στη Mικροβιολογία στην Ελλάδα  τα τελευταία 5 έτη προ της βραβεύσεως
  • Το Διαγνωστικό Τμήμα και τα Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του ΕΙΠ, βραβεύτηκαν από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών , με το Eιδικό Tιμητικό Bραβείο για την προσφορά τουq στη μάχη έναντι της COVID-19
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  Έτος 2021

  • Fotis C, Meimetis N, Tsolakos N, et al. Accurate SARS-CoV-2 seroprevalence surveys require robust multi-antigen assays, accepted for publication in Scientific Reports
  • Papadakis G, Pantazis A, Fikas N, et al. Real-time colorimetric LAMP methodology for quantitative nucleic acids detection at the point-of-care. Submitted, 2021
  • Maltezou HC, Vorou R, Papadima K, et al. Transmission dynamics of SARS-CoV-2 within families with children in Greece: a study of 23 clusters. J Med Virol. 2021 Mar;93(3):1414 - 1420. doi: 10.1002/jmv.26394
  • Maltezou HC, Raftopoulos V, Vorou R, et al. Association between upper respiratory tract viral load, comorbidities, disease severity and outcome of patients with SARS-CoV-2 infection. J Infect Dis. 2021 Jan 3:jiaa804. doi: 10.1093/infdis/jiaa804. Online ahead of print.PMID: 33388780
  • Galani IE, Rovina N, Lampropoulou V, et al. Untuned antiviral immunity in COVID-19 revealed by temporal type I/III interferon patterns and flu comparison. Nat Immunol. 2021 Jan;22(1):32-40. doi: 10.1038/s41590-020-00840-x. PMID: 3327763
  • Politis C, Papadaki M, Politi L, et al. Post-donation information and haemovigilance reporting for COVID-19 in Greece: Information supporting the absence of SARS-CoV-2 possible transmission through blood components. Transfus Clin Biol. 2021,28:55-59. doi: 10.1016/j.tracli.2020.10.007. PMID: 33096208

  Έτος 2020

  • Terpos E, Mentis A, Dimopoulos M. Loss of Anti–SARS-CoV-2 Antibodies in Mild Covid-19. October 22, 2020. N Engl J Med 2020; 383:1694-1698. DOI: 10.1056/NEJMc2027051
  • Liontos M, Kaparelou M, Karofylakis E, et al. Chemotherapy resumption in ovarian cancer patient diagnosed with COVID-19. Gynecol Oncol Rep. 2020 Jul 30;33:100615. doi: 10.1016/j.gore.2020.100615.PMID: 32766415
  • Maltezou HC, Magaziotou I, Dedoukou X, et al. Children and Adolescents With SARS-CoV-2 Infection: Epidemiology, Clinical Course and Viral Loads. Pediatr Infect Dis J. 2020 Dec;39(12):e388-e392. doi: 10.1097/INF.0000000000002899, PMID: 33031141
  • Mögling R, Meijer A, Berginc N, et al. Delayed Laboratory Response to COVID-19 Caused by Molecular Diagnostic Contamination. Emerg Infect Dis. 2020 Aug;26(8):1944-1946. doi: 10.3201/eid2608.201843. PMID: 32433015
  • Pogka V, Emmanouil M, Labropoulou S, et al. Molecular characterization of enteroviruses among hospitalized patients in Greece, 2013-2015. J Clin Virol. 2020 Jun;127:104349. doi: 0.1016/j.jcv.2020.104349. PMID: 32339946.
  • Maltezou HC, Asimakopoulos G, Stavrou S, et al. Effectiveness of quadrivalent influenza vaccine in pregnant women and infants, 2018-2019. Vaccine. 2020 Jun 15;38(29):4625-4631. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.04.060. Epub 2020 May 8.PMID: 32402751
  • Emmanouil M, Evangelidou M, Papa A, Mentis A. Importation of dengue, Zika and chikungunya infections in Europe: the current situation in Greece. New Microbes New Infect. 2020 Mar 18;35:100663. doi: 10.1016/j.nmni.2020.100663. eCollection 2020 May.PMID: 32300479
  • Alm E, Broberg EK, Connor T, et al. Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020. Euro Surveill. 2020 Aug;25(32):2001410. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001410
  • Melidou A, Pereyaslov D, Hungnes O, et al. Virological surveillance of influenza viruses in the WHO European Region in 2019/20 - impact of the COVID-19 pandemic. Euro Surveill. 2020 Nov;25(46):2001822. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.46.2001822. PMID: 33213683
  • Terpos E, Politou M, Sergentanis T, etal.  Anti-SARS-CoV-2 Antibody Responses in Convalescent Plasma Donors Are Increased in Hospitalized Patients; Subanalyses of a Phase 2 Clinical Study. Microorganisms. 2020 Nov 28;8(12):1885. doi: 10.3390/microorganisms8121885
  • Mouratidou E, Lambrou A, Andreopoulou A, et al. Influenza vaccine effectiveness against hospitalization with laboratory-confirmed influenza in Greece: A pooled analysis across six seasons, 2013-2014 to 2018-2019.  Vaccine. 2020 Mar 10;38(12):2715-2724. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.01.083. PMID: 32033848
  • Mook P, Meerhoff T, Olsen SJ, et al; Collective of the WHO European Region, European Influenza Surveillance Network . Alternating patterns of seasonal influenza activity in the WHO European Region following the 2009 pandemic, 2010-2018. Influenza Other Respir Viruses. 2020 Mar;14(2):150-161. doi: 10.1111/irv.12703. Epub 2020 Jan 16. PMID: 31944604
  • Georgopoulos SD, Michopoulos S, Rokkas T, et al. Hellenic consensus on Helicobacter pylori infection. Ann Gastroenterol. 2020 Mar-Apr;33(2):105-124. doi: 10.20524/aog.2020.0446.PMID: 32127732
  • Syridou G, Drikos I, Kapetanakis M, et al. Human Herpesvirus 7-Related Acute Encephalopathy with Biphasic Seizures and Late Reduced Diffusion. Pediatr Infect Dis J. 2020 Feb;39(2):170-172. doi: 10.1097/INF.0000000000002557. PMID: 3192943
  • Maltezou HC, Kossyvakis A, Lytras T, et al. Circulation of Influenza Type B Lineages in Greece During 2005-2015 and Estimation of Their Impact. Viral Immunol. 2020 Mar;33(2):94-98. doi: 10.1089/vim.2019.0110. PMID: 31905328
  • Melidou A, Hungnes O, Pereyaslov D, et al.  Predominance of influenza virus A(H3N2) 3C.2a1b and A(H1N1)pdm09 6B.1A5A genetic subclades in the WHO European Region, 2018-2019. Vaccine. 2020 Jul 31;38(35):5707-5717. doi: 10.1016/j.vaccine.2020.06.031. Epub 2020 Jul 3. PMID: 32624252
  • Karageorgou I, Kogerakis N, Labropoulou S, et al. Q Fever Endocarditis and a New Genotype of Coxiella burnetii, Greece. Emerg Infect Dis. 2020 Oct;26(10):2527-2529. doi: 10.3201/eid2610.191616.PMID: 32946732
  • Vlachogianni G, Hassapopoulou-Matamis H, Politis C, et al. A case of COVID-19 Convalescent Plasma Donation in Greece: Directed donation for compassionate use in the donor's critically ill father. Transfus Clin Biol. 2020 Nov;27(4):269-270. doi: 10.1016/j.tracli.2020.09.001. Epub 2020 Sep 25.PMID: 33071174
  • Pervanidou D, Vakali A, Georgakopoulou T, et al. West Nile virus in humans, Greece, 2018: the largest seasonal number of cases, 9 years after its emergence in the country. Euro Surveill. 2020 Aug;25(32):1900543. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.1900543. PMID: 32794446
  • Van Walle I,  Leitmeyer K, Broberg K. et al. Meta-analysis of the clinical performance of commercial SARS-CoV-2 nucleic acid, antigen and antibody tests up to 22 August 2020. MeRxiv (preprint) doi: https://doi.org/10.1101/2020.09.16.20195917
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • Συντακτικής Επιτροπής Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών περιοδικών στον Τομέα της Ιατρικής/Κλινικής Μικροβιολογίας
  • Οργανωτικών / Επιστημονικών Επιτροπών Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων για το Ελικοβακτήριο του πυλωρού
  • Από το 1993: American Society for Mircrobiology
  • Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της COVID-19
  • Μέχρι το 2020: Microbiology focal point του ECDC για τη γρίπη στην Ελλάδα
 • Έρευνα
  Συμμετοχή σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευντητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: παθογένεια και αντοχή στα αντιβιοτικά του Ελικοβακτηρίου του πυλωρού, μοριακή επιδημιολογία αναπνευστικών ιών και εντεροϊών, αντοχή ιών σε αντιικούς παράγοντες, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαγνωστικών μεθόδων, προβιωτικά, μικροβίωμα, απόκριση ξενιστή στις λοιμώξεις