Διαστοματική ενδοσκοπική Θυρεοειδεκτομή (TOETVA – TransOral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach)

Διαστοματική ενδοσκοπική Θυρεοειδεκτομή (TOETVA – TransOral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach) Δημήτριος Φλώρος
MD, MSc Γενικός Χειρουργός,
Συνεργάτης ΙΑΣΩ

Η καινοτόμος τεχνική για τις παθήσεις του θυρεοειδούς, χωρίς τομή στο δέρμα και αντιαισθητικές ουλές.

Ο θυρεοειδής, είναι ένας σημαντικός ενδοκρινής αδένας του ανθρώπινου οργανισμού, που βρίσκεται στην ανατομική περιοχή του τραχήλου. Πλήθος παθήσεις, είτε καλοήθεις (ν. Graves, Hashimoto, οζώδης βρογχοκήλη, αδένωμα, κ.α.), είτε κακοήθεις, αφορούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων και νέων γυναικών κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη. Η διόγκωση του αδένα (βρογχοκήλη), η παρουσία όζων εντός αυτού, η υποψία ή η επιβεβαιωμένη κακοήθεια, καθώς και η ενδεχόμενη διαταραχή της λειτουργίας του (υπερ/υποθυρεοειδισμός), επιβάλλουν πολύ συχνά τη χειρουργική του αφαίρεση.

Οι εφαρμογές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (MIS – Mininally Invasive Surgery), που σήμερα αποτελούν τον χρυσό κανόνα (gold standard) στο σύνολο των παθήσεων του πεδίου της γενικής χειρουργικής, ξεκίνησαν πολύ αργότερα σε ό,τι αφορά στη χειρουργική του θυρεοειδούς. Αυτό συνέβη κυρίως, λόγω της ανατομικής θέσης του αδένα στο ανθρώπινο σώμα, καθώς ο χώρος που απαιτείται για χειρισμούς πρέπει να δημιουργηθεί, επειδή δεν υπάρχει φυσική κοιλότητα. Μέχρι πριν μερικά χρόνια η ευρέως εφαρμοζόμενη τεχνική θυρεοειδεκτομής ήταν αυτή που καθιέρωσε ο χειρουργός Emil Theodor Kocher (1841-1917), με την άλλοτε άλλου μήκους εγκάρσια τομή στο δέρμα του λαιμού.

Η ενδοσκοπική διαστοματική προσπέλαση είναι η νέα, πρωτοποριακή και καινοτόμος μέθοδος για την αντιμετώπιση όχι μόνο των παθήσεων του θυρεοειδούς, αλλά και των παραθυρεοειδών αδένων. Τυγχάνει ραγδαίας αποδοχής παγκοσμίως και τείνει να αντικαταστήσει την παραδοσιακή τεχνική, όχι μόνο για τα ισάξια αποτελέσματα σε σύγκριση με την ανοιχτή μέθοδο, αλλά και για το μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς πραγματοποιείται χωρίς τομή στο δέρμα. Παραμένει πιστή στην ακριβή χειρουργική ανατομία και την ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος, ενώ η επίτευξη του μοναδικού αισθητικού αποτελέσματος επιτυγχάνεται με σεβασμό στην ασφάλεια του ασθενούς.

Ως νέα τεχνική, τα κριτήρια επιλογής των ασθενών είναι συγκεκριμένα και περιλαμβάνουν μικρή διάμετρο του αδένα, όγκο θυρεοειδούς ≤ 50mL, καλοήθεις όζους, μέγεθος όζων έως 5cm. Τα κέντρα με πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών έχουν μεμονωμένα εντάξει στις ενδείξεις και συγκεκριμένες περιπτώσεις κακοήθειας, όπως τον θυλακιώδη καρκίνο του θυρεοειδούς και το θηλώδες μικροκαρκίνωμα, χωρίς υπόνοια μεταστάσεων. Η TOETVA διενεργείται χρησιμοποιώντας συμβατικά ενδοσκοπικά εργαλεία, μέσω τριών trocar που τοποθετούνται στο κάτω χείλος του στόματος. Ο πρόσθιος τραχηλικός χώρος παρασκευάζεται από την κάτω γνάθο έως την στερνική εντομή, η θυρεοειδεκτομή είναι ολική και πραγματοποιείται πλήρως ενδοσκοπικά, ενώ το παρασκεύασμα εξάγεται εντός ειδικού σάκου. Η χρήση ενέργειας υπερήχων και νευροπαρακολούθησης είναι μείζονος σημασίας για την ασφαλή διεγχειρητική αιμόσταση και τη διαφύλαξη των λαρυγγικών νεύρων.

Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου την επόμενη ημέρα πλήρως κινητοποιημένος και λειτουργικός. Παρότι τεχνικά πολύ απαιτητική, αν διενεργηθεί από εξιδεικευμένο χειρουργό, οι αναμενόμενες διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές της νέας μεθόδου δεν διαφέρουν από αυτές της ανοιχτής θυρεοειδεκτομής, καθώς βασικές ανατομικές δομές όπως αγγεία, νεύρα, παραθυρεοειδείς αδένες, αναγνωρίζονται ευκολότερα λόγω του μεγεθυμένου οπτικού πεδίου.

Επιπρόσθετα, ολοένα και περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, επιβεβαιώνουν τα ισάξια μετεγχειρητικά αποτελέσματα (πλήρης εκτομή όλου του αδένα, διατήρηση παραθυρεοειδών αδένων, διαφύλαξη λαρυγγικών νεύρων, απουσία αιμορραγίας) σε σχέση με την κλασσική μέθοδο.

Συμπερασματικά, η διαστοματική ενδοσκοπική θυρεοειδεκτομή αποτελεί μια ασφαλή καινοτόμο μέθοδο με συγκεκριμένες ενδείξεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διενέργειά της από χειρουργούς με άριστη γνώση της χειρουργικής του θυρεοειδούς και των προχωρημένων ενδοσκοπικών τεχνικών. Αποτελεί μέχρι σήμερα τη μοναδική μέθοδο θυρεοειδεκτομής, χωρίς τομή στο δέρμα και χωρίς εμφανή ουλή.

Στο ΙΑΣΩ πραγματοποιήθηκε η πρώτη παραθυρεοειδεκτομή με την τεχνική της Ενδοσκοπικής Διαστοματικής προσπέλασης (TOETVA). Η επέμβαση διενεργήθηκε από την ομάδα Ελάχιστης Επεμβατικής Χειρουργικής (Minimally Invasive Surgery) του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον χειρουργό Φλώρο Δημήτριο που εκπαιδεύθηκε και έλαβε πιστοποίηση για την συγκεκριμένη επέμβαση στο Police General Hospital της Bangkok υπό την προσωπική επίβλεψη του χειρουργού A. Anuwong, πρωτοπόρου και θεμελιωτή της τεχνικής παγκοσμίως.

Σήμερα το ΙΑΣΩ αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εξειδικευμένα κέντρα στον κόσμο όπου πραγματοποιείται αυτή η πρωτοποριακή επέμβαση, πιστό στις αρχές που έχει θέσει, με συνέπεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στον ασθενή.

Συντάκτης Άρθρου

ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δείτε κι άλλα άρθρα του ιατρού