Main Menu

Κεντρικά Εργαστήρια
Κεντρικά Εργαστήρια
Κεντρικά Εργαστήρια

Τηλέφωνο επικοινωνίας

210 6184 001
210 618 4004
210 618 4005

 

Τα Κεντρικά Εργαστήρια είναι από τις σημαντικότερες μονάδες του ΙΑΣΩ αφού εδώ πραγματοποιούνται περισσότερες από 600.000 εργαστηριακές εξετάσεις του βιοϊατρικού τομέα ετησίως. Λειτουργούν όλο το 24ωρο, εξυπηρετώντας τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς της κλινικής και περιλαμβάνουν τα εξής τμήματα:

  • Μικροβιολογικό
  • Βιοχημικό
  • Ορμονολογικό
  • Αιματολογικό
  • Αιμοδοσία
  • Τμήμα Εμβρυομητρικής διάγνωσης
  • Μοριακής Διάγνωσης

Διαθέτουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο εκτελεί αυθημερόν τις περισσότερες εξετάσεις. Όλες οι εξετάσεις γίνονται σε αρχιτεκτονικά ενιαίο χώρο με άμεση εξυπηρέτηση και δυνατότητα συνεργασίας των τμημάτων μεταξύ τους.

Οι εσωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία, ενώ το τμήμα συμμετέχει σε προγράμματα ποιοτικών διεργαστηριακών ελέγχων ελληνικών και διεθνών φορέων.

Από το 2006 τα εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 και κατόπιν κατά το πρότυπο ISO 9001:2008.

Τα ΚΕ πραγματοποιούν κλινικές μελέτες ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και κανόνες καλής εργαστηριακής πρακτικής και βιοηθικής και παρουσιάζουν κάθε χρόνο το επιστημονικό τους έργο σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Από το 2010 αποτελούν συνεργαζόμενο κέντρο της Ευρωπαικής Εταιρείας κλινικής μικροβιολογίας και λοιμώξεων (ESCMID, European Society of Clinical Microbiology and infectious Diseases), το κέντρο με αριθμό 118

Η εξειδίκευση της κλινικής στη γυναικολογική παθολογία, περιγεννητική, μαιευτική, εμβρυομητρική και παιδιατρική κάνει τα ΚΕ να είναι στην πρωτοπορία της διάγνωσης σε αυτούς τούς τομείς, με συνέπεια να δέχονται ασθενείς από όλη την Ελλάδα.

Το Τμήμα Μοριακής Διάγνωσης κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθεί και αναπτύχθηκε κυρίως από τα τέλη του 2009. Η μοριακή διάγνωση αποτελεί την επισφράγιση της διάγνωσης στο επίπεδο του DNA/γονιδίου. Το Τμήμα καλύπτει τις ανάγκες όπως είναι η γονοτύπωση του HPV, οι θρομβοφιλίες (παράγοντες-μεταλλάξεις), η μοριακή επαλήθευση αιμοσφαιρινοπαθειών και των ηπατιτίδων και ποσοτικοποίηση του ιικού φορτίου, ο H1N1, το τοξόπλασμά, τα χλαμύδια, το μυκόπλασμα geitalium, o Β-19 επί πλέον του TORCH screen και άλλα ιογενή νοσήματα σχετιζόμενα με την κύηση και το νεογνό ή την παιδιατρική παθολογία. Το εργαστήριο χωρίζεται σε 2 τομείς: μοριακής μικροβιολογίας και μοριακής γενετικής.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΕ PCR (FILM ARRAY) ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΙΑΣΩ

Στη συνεχή προσπάθεια μας για παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας σε σύντομο χρόνο, στα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ άρχισε να λειτουργεί το σύστημα ταχείας ανίχνευσης μικροβίων σε κλινικά υλικά. Πρόκειται για μέθοδο πολυπλεκτικής PCR συνδυασμένης με μικροσυστοιχίες (Film Array , BioFire Diagnostics). Η μεθοδολογία αυτή αφορά ένα κλειστό σύστημα που ενσωματώνει όλα τα στάδια της μοριακής τεχνικής, από την προεργασία του δείγματος, τον πολλαπλασιασμό, την ανίχνευση και την πλήρη ανάλυση του γενετικού υλικού, παρέχοντας το αποτέλεσμα σε περίπου 2 ώρες.
Το FilmArray BCID Panel έχει έγκριση (FDA και CE/IVD) για ανίχνευση μικροβίων σε αιμοκαλλιέργειες, σε αναπνευστικές λοιμώξεις, γαστρεντερικές λοιμώξεις και μηνιγγίτιδες – εγκεφαλίτιδες. Έχει υψηλή ευαισθησία (97%) και ειδικότητα (95%).

Ειδικότερα, για τις λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού, λαμβάνεται δείγμα (φαρυγγικό) και εντός 2 ωρών γίνεται ανίχνευση 20 σημαντικών παθογόνων μικροοργανισμών.

Ειδικότερα, για τις λοιμώξεις του Γαστρεντερικού, λαμβάνεται δείγμα (κόπρανα) και εντός 2 ωρών γίνεται ανίχνευση 22 σημαντικών παθογόνων μικροοργανισμών.

Ειδικότερα, για τις λοιμώξεις του ΚΝΣ, λαμβάνεται εγκεφαλονωτιαίο υγρό και εντός 2 ωρών γίνεται ανίχνευση 14 σημαντικών παθογόνων μικροοργανισμών.

Ειδικότερα, για τις αιμοκαλλιέργειες, μετά την επισήμανση από τον αναλυτή για ύπαρξη θετικού αποτελέσματος, λαμβάνεται δείγμα και εντός 2 ωρών γίνεται ανίχνευση των πιο σημαντικών παθογόνων μικροοργανισμών( 24 είδη) καθώς και ορισμένων γονιδίων αντοχής όπως τα mecA [υποδηλώνει αντοχή των σταφυλοκόκκων σε όλα τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, (πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, καρβαπενέμες)], το vanA/B [υποδηλώνει αντοχή των Gram θετικών βακτηρίων, (σταφυλοκόκκων, εντεροκόκκων, Λιστέρια) στη βανκομυκίνη και τεϊκοπλανίνη] και το KPC [υποδηλώνει αντοχή των Gram αρνητικών βακτηρίων (κολοβακτηρίδια, κλεμπσιέλλες, σερράτιες) στις καρβαπενέμες και σε όλα τα άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά (πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες.

Η ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση των παθογόνων συμβάλλει αποφασιστικά στην ταχεία έναρξη της κατάλληλης προκαταρτικής αγωγής, όπου απαιτείται, μέχρι να εκδοθούν τα τελικά μικροβιολογικά αποτελέσματα.

Τα ΚΕ έχουν συνεργασίες με κέντρα αναφοράς και με ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Λειτουργία: όλο το 24ωρο

 

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

ΙΑΣΩ Newsletter