Main Menu

Κέντρο Μαστού

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6184000

 

Κέντρο Μαστού ΙΑΣΩ: Το μεγαλύτερο στην Ελλάδα

Το ΙΑΣΩ, με γνώμονα την καλύτερη φροντίδα της γυναίκας, δημιούργησε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κέντρο Μαστού στην Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από την Α’ και την Β’ Κλινική Μαστού. Παρέχει άριστη φροντίδα από εξειδικευμένες επιστημονικές ομάδες με ειδική εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού. Οι υπηρεσίες του αφορούν σε όλα τα επίπεδα πρώιμης διάγνωσης και θεραπείας.

Εξειδικευμένη κλινική μαστού

Στο Κέντρο διενεργείται προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) μαστού, όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις, όλες οι επεμβάσεις που αφορούν τις καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του μαστού, καθώς και η μετεγχειρητική παρακολούθηση κυρίως των περιπτώσεων καρκίνου μαστού.

Οι Κλινικές πλαισιώνονται από έμπειρο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Ασφάλεια της μεγαλύτερης Γυναικολογικής Κλινικής Μαστού

Με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένη και σφαιρική αντιμετώπιση των ασθενών, το Κέντρο Μαστού πλαισιώνεται από όλα τα απαραίτητα Τμήματα του ΙΑΣΩ και συνεργάζεται με ιατρούς πολλών ειδικοτήτων όπως ακτινολόγους, κυτταρολόγους, παθολογοανατόμους, πυρηνικούς ιατρούς, γυναικολόγους, ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές, πλαστικούς χειρουργούς.

Συνεργάζεται άμεσα με το Τμήμα Απεικονίσεων και Επεμβατικής Ακτινολογίας, τις Ογκολογικές Κλινικές, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, το Παθολογοανατομικό Τμήμα και το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής.

Άριστη διάγνωση και τεχνολογία αιχμής

Σε συνεργασία με το Τμήμα Απεικονίσεων και τους εξειδικευμένους ακτινοδιαγνώστες παρέχεται άριστη διάγνωση, καθώς και η δυνατότητα διάγνωσης πολύ μικρών καρκίνων. Η διάγνωση καρκίνων μερικών χιλιοστών είναι υψίστης σημασίας. Το αποτέλεσμα της θεραπείας τέτοιων όγκων είναι σχεδόν πάντα η ίαση.

Το Τμήμα είναι εξοπλισμένο µε μηχανήματα υψηλής ευκρίνειας και χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα διαθέτει δύο σύγχρονους Ψηφιακούς Μαστογράφους, ο ένας εκ των οποίων είναι Ψηφιακός Μαστογράφος Τομοσύνθεσης, με υπερήχους υψηλής ευκρίνειας, Υπερηχοτοµογράφο αποκλειστικά για υπερηχογραφήματα µαστών µε τη νέα συσκευή στερεοτακτικής εντοπίσεως και βιοψίας, καθώς και μηχάνημα ελαστογραφίας ShearWave. Επιπλέον διαθέτει τον πιο εξελιγμένο Μαγνητικό Τομογράφο 3 TESLA και σύγχρονο Μαμμοτόμο για τις στερεοτακτικές βιοψίες.

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο αποτελεί τον πυλώνα του Κέντρου Μαστού. Σε βιοψίες μαστού με βελόνα γίνεται η προ-εγχειρητική διάγνωση των κακοηθειών και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημείας και των μοριακών τεχνικών, λαμβάνονται αποφάσεις για την περαιτέρω αντιμετώπιση των ασθενών. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις εξετάζεται ο λεμφαδένας φρουρός, είτε κατά τη διάρκεια μίας επέμβασης με ταχεία βιοψία, είτε σε δεύτερο χρόνο, με σύγχρονη ανοσοϊστοχημική διερεύνηση για την ανίχνευση μεταστατικής νόσου.

Για τα παρασκευάσματα ογκεκτομών αλλά και μαστεκτομών ακολουθούνται τα πρωτόκολλα μακροσκοπικού χειρισμού, όπως έχουν καθοριστεί από το Royal College of Pathology. Το τμήμα είναι στελεχωμένο με Παθολογοανατόμους οι οποίοι έχουν μακρόχρονη εξειδίκευση στον μαστό, συμμετέχει δε σταθερά σε πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας, τόσο σε ιστοπαθολογικές διαγνώσεις, όσο και σε ανοσοϊστοχημεία με τον παγκόσμιο φορέα Labquality της Φινλανδίας.

Το Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας συνεργάζεται με το Κέντρο Μαστού στο πλαίσιο αντιμετώπισης κακοηθειών. Ακολουθούνται τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ενώ διεξάγονται κλινικές μελέτες. Η εξειδικευμένη εμπειρία των Παθολόγων-Ογκολόγων αλλά και η ιδιαίτερη μετεκπαίδευση τους, διασφαλίζουν την βέλτιστη ποιότητα στην παροχή των ιατρικών υπηρεσιών της παθολογικής ογκολογίας.

Η ακτινοθεραπεία μαστού στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΙΑΣΩ πραγματοποιείται με γραμμικούς επιταχυντές τεχνολογίας αιχμής. Η τεχνολογία που διαθέτει το Κέντρο επιτρέπει να γίνεται η θεραπεία με μεγάλη ακρίβεια στον στόχο και η κατανομή της δόσης είναι εξαιρετική. Αυτό επιτρέπει την άριστη αποτελεσματικότητα και τις ελάχιστες επιπτώσεις στους υγιείς ιστούς.

Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής διαθέτει γ-κάμερα διπλής κεφαλής τελευταίας τεχνολογίας, όπου διενεργούνται όλα τα απαραίτητα σπινθηρογραφήματα.

Πλαστική Χειρουργική και Αποκατάσταση Μαστού

Πραγματοποιούνται σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, όπως επεμβάσεις διατήρησης του μαστού, ογκοπλαστικής και αποκατάστασης.

Γενετική Συμβουλευτική

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις ασθενείς και τις οικογένειές τους με τη διενέργεια γενετικής συμβουλευτικής και γονιδιακών ελέγχων από εξειδικευμένους γενετιστές που προσεγγίζουν την πιθανότητα κληρονομικότητας του καρκίνου του μαστού.

Ιατρείο πρώιμης διάγνωσης

Στο Ιατρείο πρόληψης πραγματοποιείται κλινική εξέταση των γυναικών, ενώ υπάρχει δυνατότητα για άμεση διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, όπως μαστογραφία, υπερηχογράφημα, καθώς και επεμβατικών διαγνωστικών πράξεων.

Λεμφοίδημα

Οι ασθενείς με λεμφοίδημα παρακολουθούνται από ομάδα ειδικών φυσικοθεραπευτών στην Μονάδα Λεμφοιδήματος.

Ψυχολογική υποστήριξη

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην υποστήριξη των ασθενών με τη βοήθεια ειδικών ψυχοθεραπευτών.

Επιπλέον το Κέντρο Μαστού διαθέτει:

  • Μονάδα επιμέτρησης γυναικών μεγάλου κινδύνου για Καρκίνο Μαστού
  • Μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης με ειδική ψυχο-ογκολόγο
  • Τμήμα στατιστικών αναλύσεων
  • Εσωτερικό Ογκολογικό Συμβούλιο

Φροντίδα ειδικών ομάδων ασθενών

Στο Κέντρο Μαστού αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ειδικές ομάδες ασθενών όπως:

  • Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού κάτω των 35 ετών.
  • Οι γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της κυήσεως.
  • Οι άτοκες νεαρές ασθενεί,ς όπου δίνεται η δυνατότητα διατήρησης της γονιμότητας με στόχο να μπορούν να τεκνοποιήσουν μετά τη θεραπεία τους και κατά τον χρόνο που θα το επιτρέπει η γενική τους κατάσταση.
  • Ασθενείς που ολοκλήρωσαν την θεραπεία τους και κρίθηκε ότι μπορούν να τεκνοποιήσουν. Παρακολουθούνται ειδικά σε συνεργασία με το Τμήμα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα μας σε αυτές τις κατηγορίες ασθενών είναι εξαιρετικά. Την τελευταία τριετία έχουν γεννηθεί περίπου 50 παιδιά η μητέρα των οποίων νόσησε από καρκίνο μαστού.

Διεθνής αναγνώριση

Το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ έχει αναγνωριστεί ως πλήρες μέλος του Breast Centers Network, του πρώτου παγκόσμιου δικτύου μονάδων υγείας με αποκλειστικό αντικείμενο τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Εκπαίδευση

Στο Kέντρο Mαστού επιτελείται αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό (επεμβατικό, χειρουργικό) επίπεδο. Αρκετοί νέοι ιατροί εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον κάθε χρόνο για να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες του Κέντρου Μαστού, η επιλογή των οποίων γίνεται με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια.

Πληροφορίες και ραντεβού: 210 6184000

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

ΙΑΣΩ Newsletter