Μονάδα λεμφοιδήματος με εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια

Κέντρο Μαστού
To κέντρο
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000

Λεµφοίδηµα: Πρόληψη & Θεραπεία
Τι είναι το λεµφοίδηµα


Λεµφοίδηµα είναι η συγκέντρωση πλούσιου σε λεύκωµα υγρού ενδιάµεσα στους ιστούς.

Οφείλεται σε διαταραχή της ισορροπίας του λεµφικού φορτίου, όταν το φορτίο υπερβαίνει την ικανότητα του λεμφικού συστήματος να το µεταφέρει. Το λεµφοίδηµα µπορεί να εμφανιστεί είτε αµέσως µετά από επέµβαση, είτε ύστερα από λίγους µήνες, ή ακόµα και µετά από πολλά χρόνια. Η εμφάνισή του συχνά αναγκάζει τους ασθενείς να απέχουν από την εργασία τους, από κοινωνικές ή αθλητικές δραστηριότητες, προκαλώντας έτσι άγχος και στεναχώρια. Ανάλογα µε την αιτία που το προκαλεί διαχωρίζεται σε πρωτογενές ή δευτερογενές λεµφοίδηµα.

Το πρωτογενές λεµφοίδηµα οφείλεται συνήθως σε συγγενή βαλβιδική ανεπάρκεια ή σε απλασία, υποπλασία ή και υπερπλασία των λεμφαγγείων συλλογής.

Το δευτερογενές λεµφοίδηµα εµφανίζεται συχνότερα και οφείλεται σε:

  • Χειρουργικές επεµβάσεις µε αφαίρεση λεµφαδένων (µερικό ή πλήρη λεµφαδενικό καθαρισµό)
  • Ατυχήµατα (τραυµατισµούς, εγκαύµατα κ.λπ.)
  • Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και αφαίρεση κιρσωδών φλεβών
  • Μολύνσεις (µύκητες, παράσιτα κ.λπ.)
  • Ειδικές θεραπείες (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία κ.ά.)
  • Ηλικία ασθενούς κ.ά.
Το λεμφοίδημα χωρίζεται σε τρία στάδια και από την πιο ελαφριά έως και την πιο βαριά μορφή, χρειάζεται θεραπεία.

Τα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης (CDT - Complete Decongestive Therapy), με μάλαξη λεμφικής παροχέτευσης (MLD - Manual Lymph Drainage), είναι πολύ καλά σε οποιοδήποτε από τα τρία στάδια εάν εφαρμοστεί ως μέθοδος πρώτης επιλογής, χωρίς κανένα κίνδυνο.

Στο ΙΑΣΩ λειτουργεί Κέντρο Λεμφοιδήματος, το οποίο συνεργάζεται άμεσα με το Κέντρο Μαστού και το Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας του ΙΑΣΩ, σε άρτια εξοπλισμένο χώρο, για τη σωστή ενημέρωση, πρόληψη και θεραπεία του λεμφοιδήματος από εξειδικευμένη φυσιοθεραπεύτρια.
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες Λειτουργίας

Νέα