Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση του ΙΑΣΩ, αναγνωρίζοντας ότι η σωστή ιατρική διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία των ασθενών δεν επιτυγχάνεται βάζοντας μόνο σε εφαρμογή...

Κοινωνικές Δράσεις

Στον Όμιλο ΙΑΣΩ διοργανώνονται με επιτυχία Ομιλίες και Ημερίδες Δήμων και Κοινοτήτων, που έχουν σκοπό την προαγωγή της υγείας των δημοτών...