Πνευμονολογική Κλινική

Παθολογικός Τομέας
Πνευμονολογική Κλινική
Πληροφορίες για ραντεβού

Τηλέφωνα τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας: