Λοιμωξιολογική Κλινική

Παθολογικός Τομέας
Λοιμωξιολογική Κλινική

Στόχος της κλινικής είναι η υψηλού επιπέδου εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών νοσηλείας και διάγνωσης με αξιοποίηση των σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων που διαθέτει το ΙΑΣΩ.

Η Παθολογική Λοιμωξιολογική Κλινική του ΙΑΣΩ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό και είναι σε στενή συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Τα περιστατικά που νοσηλεύονται και αντιμετωπίζονται στην κλινική αφορούν όλο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας.

Επιπρόσθετα, η Παθολογική Λοιμωξιολογική Κλινική δρα συμβουλευτικά σε περιστατικά άλλων ειδικοτήτων με προβλήματα που αφορούν λοιμώξεις από διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά και σε περιστατικά με διάφορα διαγνωστικά προβλήματα.

Αντικείμενο της Κλινικής, τόσο σε επίπεδο νοσηλείας όσο και στο εξωτερικό ιατρείο, αποτελεί η παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες, υποτροπιάζουσες και δυσεπίλυτες λοιμώξεις σε συνεργασία όπου απαιτείται, με άλλα τμήματα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Υποτροπιάζουσες και επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού-ουρογεννητικού συστήματος
  • Λοιμώξεις μαλακών μορίων
  • Μετεγχειρητικές Λοιμώξεις
  • Χρόνιες λοιμώξεις οστών και αρθρώσεων
  • Λοιμώξεις ενδαγγειακών μοσχευμάτων
  • Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς
  • Ειδικές Λοιμώξεις (π.χ. Βρουκέλλωση, ελονοσία, ηπατίτιδες κλπ)
  • Λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της κύησης

 

Σε εξωτερική βάση, η Κλινική παρέχει συμβουλευτική σε θέματα πρόληψης και θεραπείας λοιμωδών νοσημάτων καθώς και θέματα ταξιδιωτικής ιατρικής κατόπιν ραντεβού.

Ανάμεσα στις δραστηριότητες της κλινικής είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού του νοσοκομείου, σχετικά με θέματα πρόληψης λοιμώξεων σε νοσοκομειακό περιβάλλον και η συμμετοχή σε αντίστοιχα συνέδρια.

Η Κλινική συνεργάζεται ερευνητικά τόσο με ελληνικά όσο και με διεθνή κέντρα.

Πληροφορίες για ραντεβού
Στελέχωση τμήματος