Πυρηνική Ιατρική

Διαγνωστικός Τομέας
Πυρηνική Ιατρική
Τηλεφωνικό κέντρο
210 618 4000
Εκτελούνται όλες οι εξετάσεις in vivo με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε αυτές που αφορούν την ογκολογία, την παιδιατρική και την καρδιολογία. Με τη νέα υπερσύγχρονη γ-Camera διπλής κεφαλής, πέραν όλων των μέχρι σήμερα εξετάσεων, υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα της τομογραφικής εξέτασης SPECT εγκεφάλου (για διερεύνηση νευρολογικών, αγγειακών ή μετατραυματικών παθήσεων) καθώς και όλων των τομογραφικών εξετάσεων για τη μελέτη οποιουδήποτε οργάνου (οστά, νεφρά, ήπαρ κ.λ.π.).

Εκτός από τις διαγνωστικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής, έχουν αναπτυχθεί και οι θεραπευτικές εφαρμογές της ειδικότητας. Έχουν κατασκευασθεί θωρακισμένοι θάλαμοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τη θεραπευτική χορήγηση ραδιοϊσοτόπων (όπως Ι-131, στρόντιο, σαμάριο, ρήνιο κ.λ.π.). Ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς – νόσημα ιδιαίτερα συχνό στην Ελλάδα – νοσηλεύονται με μεγάλη επιτυχία, υπάρχει δε πλήρης συνεργασία με τα ενδοκρινολογικά τμήματα του Ομίλου. Υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών με επώδυνες οστικές μεταστάσεις από κακοήθη νοσήματα, όπως προστάτη και μαστού, με τη θεραπευτική χορήγηση ραδιοϊσοτόπων.
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας:

Στελέχωση
Διευθύντρια

Νέα