Προφιλ ιατρού

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΟΝΟΡΤΑ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική