Προφιλ ιατρού

Μέλιου Μαρία
ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ

 1. Γενική Κλινική
 2. Μαιευτική - Γυναικολογική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2018-2020: Εξειδίκευση Λοιμωξιολογίας ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο»-Ε.Ε.Σ.
  • 2012-2018: Ειδικότητα Παθολογίας ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
  • 2002-2008: Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 2019-2020: Παθολόγος Συνεργάτης Metropolitan General
  • 2018-2020: Εξειδίκευση Λοιμωξιολογίας ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο»-Ε.Ε.Σ.
  • 2018-2020: Επιστημονικά Υπεύθυνη Παθολογικού Ιατρείου στο Ιατρόσημο Ια-τρική ΕΠΕ
  • 2012-2018: Ειδικότητα Παθολογίας ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»
  • 2011-2012: Συντονίστρια Ιατρική Υπηρεσίας Πολυιατρείου Αθήνας, MKO PRAKSIS
  • 2009-2010: Αγροτικός Ιατρός ΓΝ-ΚΥ Νάξου-Π.Ι. Απειράνθου
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Εσωτερική Παθολογία
  • Λοιμώξεις
  • HIV λοίμωξη
  • Ταξιδιωτική Ιατρική
 • Βραβεία & Διακρίσεις
  • 2018 - 2019: Υποτροφία για εκπαίδευση στη HIV λοίμωξη από την ΕΕΜΑΑ
  • 2002: Υποτροφία Ι.Κ.Υ για άριστη επίδοση στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Agapiou E, Mavridis IN, Meliou M, Pyrgelis ES. Presenting symptoms of spinal as-trocytomas. In: Landi A and Delfini R (eds) Spinal Cord and Spinal Column Tu-mors. New York: Nova Biomedical-Nova Science Publishers, 2019 & eBook
  • Mavridis IN, Meliou M, Pyrgelis ES, Agapiou E. Nanotechnology and Parkinson’s
  • sease. In: Grumezescu AM (ed) Pharmaceutical Nanotechnology, Volume XXII: Cell and organ drug targeting. Cambridge: Elsevier, 2018 & eBook
  • Mavridis IN, Meliou M, Pyrgelis ES. Lumbar fractures and traumatic cauda equina syndrome. In: Landi A (ed) Lumbar spine injuries and treatment. Νew York: Nova Biomedical-Nova Science Publishers, 2016
  • Mavridis IN, Meliou M, Pyrgelis ES. Presenting symptoms in patients with glio-blastoma multiforme. In: Germano IM (ed) Glioblastoma Multiforme: Symptoms, Diagnosis, Therapeutic Management and Outcome. Neurology - Laboratory and Clinical Research Developments. New York: Nova Science Publishers, 2015, pp 1-20 (ISBN: 978-1-63483-273-1)

  Άρθρα σε Ιατρικά περιοδικά (ενδεικτικά)

  • Toxocariasis of the Nervous System. Meliou, M., Mavridis, I.N., Pyrgelis, E. et al. Acta Pa sit. 65, 291–299 (2020). https://doi.org/10.2478/s11686-019-00166-1
  • Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις στην τρίτη ηλικία. Μ. Μέλιου. Ιατρική 2018, 107(4–6):96—104
  • Spinal tuberculosis with concomitant tuberculosis psoas abscesses in a young male. A rare case of extrapulmonary tuberculosis. Karabella I, Meliou M. Journal of Research and Practice on the Musculoskeletal System. September 2017 | Vol. 1, No. 1 | 1-4 doi: 10.22540/JRPMS-01-001
  • Presenting Symptoms of Pituitary Apoplexy. Pyrgelis ES, Mavridis I, Meliou M. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2017 Apr 24. doi: 10.1055/s-0037-1599051
  • Clinical consequences of centipede bite: Is it neurotoxic? Mavridis IN, Meliou M, Pyrgelis ES. World J Neurol 2016; 6(2): 23-29 Available from: URL: http://www.wjgnet.com/2218-6212/full/ v6/i2/23.htm DOI:http://dx.doi.org/10.5316/wjn.v6.i2.23
  • Troponin elevation in subarachnoid hemorrhage. Mavridis IN, Meliou M, Pyrgelis ES. J Acute Dis 2015; 4(1): 7-11
  • Λοίμωξη από Clostridium Difficile. Μετάδοση παθογένεια, διάγνωση και σύγχρονη αντιμετώπιση. Μέλιου Μ., Πεφανης Α. Ιατρικη 2015, 104(1)31-42
  • Καλές πρακτικές πρόληψης του AIDS - H χρήση του γρήγορου τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων HIV 1,2 σε δείγμα στοματικού υγρού Μ.Α. Μέλιου, Α.Δ. Κανακάρη, Ελληνικά αρχεία AIDS,τόμος 20, τεύχος 1

  Πολλαπλές συμμετοχές σε Ιατρικά Συνέδρια

  Κεφάλαια σε διεθνή βιβλία

 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
  • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
  • Reviewer σε Ιατρικά περιοδικά όπως Neurological Sciences, Journal of Acute Disease κλπ