Προφιλ ιατρού

ΚΟΡΡΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΡΡΕΣ

ΩΡΛ

BSc (Hons) CMB, MD, PhD ΩΡΛ - Νευροωτολόγος, Υπεύθυνος Νευρο-ωτολογικού Εργαστηρίου ΩΡΛ Κλινικής, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
 1. Γενική Κλινική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Μοριακής Βιολογίας, ARU, Cambridge, UK,
  • Πτυχίο Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • PhD, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διδακτορική Διατριβή
  Συμβολή στη μελέτη των υπερυψηλών συχνοτήτων σε άτομα με φυσιολογικό ακοογράφημα και σε άτομα εκτεθειμένα σε θόρυβο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • Ακαδημαϊκός Υπότροφος Νευρο-ωτολογίας, Β’Π ΩΡΛ Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν
  • Hon. Fellow in Neuro-Otology, University of Leicester, UK
  • Honorary Fellow in Neuro-Otology, University College London, UK
  • Clinical Fellow in Audiovestibular Medicine (Νευρο-ωτολογία), University College London, UK,
  • Senior Clinical Fellow in Otology, Central Manchester University Hospitals Trust, Manchester, UK
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Νευρο-ωτολογία
  • Ίλιγγος, αστάθεια, ζάλη, Λαβυρινθικές διαταραχές
  • Ωτολογία
  • Βαρηκοϊα ενηλίκων - παίδων
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Climatic Variations as Indicators of Vitamin D Levels and Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Sideris G, Sapountzi MC, Malamas V, Korres G, Delides A, Nikolopoulos T. Cureus. 2021 Oct 15;13(10):e18811
  • The effect of Antioxidant supplementation in patients with tinnitus and normal hearing or hearing loss: A randomized, double-blind, placebo controlled trial"  Petridou AI, Zagora ET, Petridis P, Korres GS, Gazouli M, Xenelis I, Kyrodimos E, Kontothanasi G, Kaliora AC. Nutrients. 2019 Dec 12; 11(12)
  • Congenital cytomegalovirus infection inducing non-congenital sensorineural hearing loss during childhood; a systematic review Riga M, Korres G, Chouridis P, Naxakis S, Danielides V. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018 Dec;115:156-164.
  • 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με συντελεστή απήχησης
  • Κεφάλαιο σε ξενόφωνο σύγγραμμα
  • 15 δημοσιεύσεις στον Ελληνικό ιατρικό τύπο
  • Κεφάλαια σε Ελληνικά συγγράμματα
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • British Society of Neuro-otology (BSNO)
  • Πανελλήνιας ΩΡΛ Κεφαλής και Τραχήλου εταιρειας
  • ΩΡΛ εταιρέια Αθηνών
  • Πανελλήνια Εταιρεία Ωτολογίας, Ακοολογίας, Νευρο-ωτολογίας
 • Έρευνα
  • 2 τρέχοντα ερευνητικά πρωτόκολλα, ΠΓΝ Αττικόν
  • 2 ερευνητικά πρωτόκολλα NHS, UK