Προφιλ ιατρού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική