Προφιλ ιατρού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική