Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική