Πνευμονολογική Κλινική

Παθολογικός Τομέας
Ιατρείο Μελέτης Ύπνου
 • Πως γίνεται η διάγνωση

  Η διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με Αποφρακτική Υπνική Άπνοια ή άλλων διαταραχών ύπνου περιλαμβάνει καταρχήν τη λήψη  λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού ,την κλινική εξέταση και τη διενέργεια μιας σειράς εργαστηριακών εξετάσεων. Η μελέτη ύπνου αποτελεί την ιδανική εξέταση και τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διάγνωση και αξιολόγηση του Συνδρόμου Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας. Πραγματοποιείται στο εργαστήριο ύπνου και με αυτήν είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ κεντρικού, αποφρακτικού η μικτού τύπου άπνοιας.
 • Ποια είναι η διαδικασία της μελέτης

  Πρόκειται για μια εντελώς ανώδυνη, μη επεμβατική διάγνωση των διαταραχών του ύπνου. Ο ασθενής κοιμάται σε άνετο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου με ειδικό υπερσύγχρονο εξοπλισμό καταγράφονται οι βασικές λειτουργίες του σώματος του:

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Ροή αέρα
  • Ροχαλητό
  • Καταγραφή οξυγόνωσης
  • Θέση σώματος
  • Κινήσεις θώρακα
  • Κινήσεις κοιλιάς
  • Οφθαλμογράφημα
  • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

  Σε όλη τη διάρκεια του ύπνου η καταγραφή ελέγχεται και οι ασθενείς εξυπηρετούνται άμεσα από τους τεχνικούς και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του εργαστηρίου.

 • Τι καταγράφεται κατά την εξέταση

  Συλλέγονται πληροφορίες για τη λειτουργία της αναπνοής του εγκεφάλου, της καρδιάς, των μυών και καταγράφονται τα στάδια του ύπνου, οι αφυπνίσεις, οι αποκορεσμοί (πτώση οξυγόνου, αρρυθμίες – ταχυκαρδίες και βραδυκαρδίες, κινήσεις των άκρων, άπνοιες (πλήρης διακοπή της ροής του αέρα προ τους πνεύμονες) και υπόπνοιες (διακοπή της ροής του αέρα προς τους πνεύμονες κατά τουλάχιστον 70%). Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου με χρήση αναπνευστικής εφαρμογής θετικής πίεσης (μελέτη τιτλοποίησης πιέσεων), η οποία αποτελεί μελέτη ύπνου, κατά την οποία όμως χρησιμοποιούνται αναπνευστικές συσκευές για θεραπευτική αντιμετώπιση συνδρόμου υπνικής άπνοιας ή και συνδρόμων υποαερισμού (σε παχυσαρκία, νευρολογικά -  νευρομυϊκά, αναπνευστικά νοσήματα).
 • Τι γίνεται μετά τη διάγνωση

  Ακολουθεί η αντιμετώπιση και θεραπεία, η οποία είναι σύνθετη και πολυπαραγοντική ανάλογα με την αιτιολογία. Η εκτίμηση του ασθενούς κλινικά και εργαστηριακά (με την πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου) οδηγεί στην ιδανική μέθοδο αντιμετώπισης της κάθε περίπτωσης.