Πνευμονολογική Κλινική

Παθολογικός Τομέας
Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Νέα