Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΩΖΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ, Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική