Προφιλ ιατρού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική