Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΔΙΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική