Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική