Προφιλ ιατρού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΡΓΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική