Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική